Prihlásenie na účet

Nový užívateľ? Zaregistruj sa!

zabudli ste heslo?

Zabudnuté heslo

Prevádzkovateľom internetového portálu je spoločnosť MaRaS, s. r. o. so sídlom Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica, IČO: 48 067 989 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Aby sme Vám mohli poskytovať naše služby v neobmedzenom rozsahu, potrebujeme o Vás vedieť niektoré údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu portálu umiestneného na webovej adrese www.promenu.sk (ďalej len “web ProMenu”), aplikácií ProMenu.sk umiestnených v obchode Google Play: https://play.google.com/store/search?q&c=apps&hl=sk a v obchode AppStore: https://itunes.apple.com/sk/app/promenu-najdi-si-svoje-jedlo/id990788687?mt=8 (ďalej len "aplikácie ProMenu").

Keď sa stanete užívateľom a používate web ProMenu alebo aplikácie ProMenu, potrebujeme ku kvalitnému poskytovaniu služieb sledovať niektoré Vaše údaje. V aplikácii ProMenu taktiež potrebujeme Váš súhlas na povolenie niektorých Vašich údajov.

 

Keď používate naše služby, môžeme pri tom zhromažďovať a spracovávať informácie o vašej aktuálnej polohe. Vašu polohu určujeme pomocou rôznych technológií, ako sú napríklad adresa IP a GPS, ktoré môžu napríklad Prevádzkovateľovi poskytovať informácie o zariadeniach v okolí, prístupových bodoch do siete Wi-Fi a vysielačoch mobilného signálu.

 

Niektoré služby (Google Play a AppStore) používajú jedinečné číslo aplikácie ProMenu. Toto číslo môže byť spolu s informáciami o inštalácii (napríklad typ operačného systému a číslo verzie aplikácie) odosielané Prevádzkovateľovi pri inštalácii alebo odinštalovaní príslušnej služby alebo vtedy, keď služba pravidelne kontaktuje naše servery, napríklad z dôvodu automatických aktualizácií.

 

Keď navštevujete web ProMenu a aplikácie ProMenu, používame niektoré nástroje, ktorých používanie je bežné, na zhromažďovanie a uchovávanie informácií. Môže ísť napríklad o identifikovanie vášho prehliadača alebo zariadenia pomocou súborov cookie alebo podobných technológií Pomocou týchto technológií zhromažďujeme a uchovávame informácie najmä keď používate náš web ProMenu a aplikáciu ProMenu.

 

Informácie používame výlučne na účely Prevádzkovateľa z dôvodu poskytovania kvalitných služieb a ich zlepšovania. Informácie neposkytujeme ďalej žiadnym tretím osobám. Za účelom zabezpečenia týchto informácií používame certifikát SSL, čo je vyjadrené v prvej časti domény: https://.

 

Pri webe ProMenu a aplikácii ProMenu je v zmysle podmienok Prevádzkovateľ zároveň developerom, a je v zmluvnom vzťahu so spoločnosťami prevádzkujúcimi obchody Google Play a AppStore (ďalej len "sprostredkovatelia”). Sprostredkovatelia v zmysle zmluvných podmienok s Prevádzkovateľom sú oprávnení zozbierané informácie použiť na vlastné účely tak, ako je určené v uvedených zmluvách.

 

Niektoré z údajov sú chránené v zmysle platnej právnej úpravy, zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).

 

Zodpovedáme za bezpečnosť informácií, ktoré potrebujeme k poskytovaniu služieb a chránime ich pred poškodením, zničením alebo stratou. Vaše údaje sprístupňujeme a poskytujeme len subjektom, s ktorými spolupráca je nevyhnutná. Máte právo požadovať od nás informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov, najmä spôsobu a rozsahu spracovania. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Vaše údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení účelu, avšak len v nevyhnutnom rozsahu. Rozsah sa vzťahuje na účely účtovníctva, prieskumov a  štatistiky. Sme oprávnení použiť údaje s poskytnúť ich tretím stranám alebo verejnosti v anonymizovanej podobe, za účelom získania štatistických informácií.